Ing. Jana Juříková

Doctoral thesis

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii

The Use of Fluorescence Spectrophotometry Methods in Colloidal Chemistry
Abstract:
Fluorescence je jev, kdy látka vysílá po ozáření do prostoru světlo. Záření, které fluorescenci vyvolává, se nazývá excitační, záření vysílané látkou se nazývá emisní. Fyzikální podstata fluorescence spočívá ve vlastnostech elektronového obalu atomů v molekulách fluorochromu. Fluorescenční metoda, která se používá ke stanovení vzorků na základě spektra pohlceného světla, se nazývá fluorescenční spektrofotometrie …more
Abstract:
Fluorescence is a phenomenon where a substance emits light, after radiation, into space. The radiation that fluorescence evokes is called "excitation" and the radiation emitted by asubstance is called "emission". The physical principle of fluorescence is based upon the characteristics of the electron shells of atoms in fluorochromemolecules. The fluorescence method used to determine samples on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2012
Accessible from:: 17. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Juříková, Jana. Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii. Zlín, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 12. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe