Anna Straková

Master's thesis

Comparison of human resource management in terms of different cultural environment: ASUSTeK Computer Inc. (Republic of China – Taiwan) and ASUS Czech and Slovak Republic

Abstract:
Základ této diplomové práce stojí na analýze podmínek ovlivňujících řízení lidských zdrojů v podniku ASUSTek Computer Inc. (Čínská republika – Taiwan) – giganta v oboru výpočetní techniky, a porovnání s řízením lidských zdrojů v jeho dceřiné společnosti, ASUS Česká a Slovenská republika. Výstup tohoto porovnání determinuje úroveň závislosti / nezávislosti řízení lidských zdrojů dceřiné společnosti …more
Abstract:
The essence of the thesis lies in the analysis of conditions influencing human resource management in the company ASUSTek Computer Inc. (Republic of China - Taiwan) - giant in the field of computer industry and its comparison to the human resource management of its subsidiary, ASUS Czech and Slovak Republic. The outcome of this comparison will determine the level of dependence / independence of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií