Mgr. Zdeněk Kousal

Diplomová práce

Norská politika tvorby a správy příjmů z nerostného bohatství v trojdimenzionálním pojetí politiky

Norwegian policy of creating and managing incomes from natural resources in a three-dimensional policy concept
Anotace:
Předkládaná diplomová práce zkoumá norskou politiku tvorby a správy příjmů z nerostného bohatství v trojdimenzionálním pojetí politiky polity, politics, policy. Dimenze polity představuje institucionální rámec pro zajištění zkoumané politiky. Instituce jsou zde seřazeny podle hierarchie. Dimenze politics zkoumaná danou politiku v programatice hlavních politických stran. Na základě kvantitativní analýzy …více
Abstract:
The presented diploma thesis examines the Norwegian policy of creation and Managing income from mineral wealth in three-dimensional Concept of polity, politics, policy. Dimension polity introduces the institutional framework for ensuring policy. Institutions are ranked by hierarchy. Dimension Politics explored the main programming approach Political parties to researched policy. Quantitative analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.