Mgr. Zdeněk Kousal

Master's thesis

Norská politika tvorby a správy příjmů z nerostného bohatství v trojdimenzionálním pojetí politiky

Norwegian policy of creating and managing incomes from natural resources in a three-dimensional policy concept
Abstract:
Předkládaná diplomová práce zkoumá norskou politiku tvorby a správy příjmů z nerostného bohatství v trojdimenzionálním pojetí politiky polity, politics, policy. Dimenze polity představuje institucionální rámec pro zajištění zkoumané politiky. Instituce jsou zde seřazeny podle hierarchie. Dimenze politics zkoumaná danou politiku v programatice hlavních politických stran. Na základě kvantitativní analýzy …more
Abstract:
The presented diploma thesis examines the Norwegian policy of creation and Managing income from mineral wealth in three-dimensional Concept of polity, politics, policy. Dimension polity introduces the institutional framework for ensuring policy. Institutions are ranked by hierarchy. Dimension Politics explored the main programming approach Political parties to researched policy. Quantitative analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations and Energy Security

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.