Bc. Lucie Pešinová

Diplomová práce

Daňová exekuce a dražba věcí movitých

Tax Execution and Auction of Movable Property
Anotace:
Diplomovou práci na téma „Daňová exekuce a dražba věcí movitých“ jsem napsala, jelikož v českých právních podmínkách neexistuje adekvátní odborná publikace, která by komplexně popisovala problematiku daňové exekuce prodejem movitých věcí. V úvodní části práce jsem se věnovala vymáhání nedoplatků obecně. Stěžejní část mé práce však tvořily kapitoly zabývající se daňovou exekucí prodejem movitých věcí …více
Abstract:
I wrote my theses in regards to ‘Tax Execution and Auction of Movable Property’ because there is no adequate publication in Czech law which would comprehensively describe problems in tax execution by selling of movable property. In the first part I was paying attention to enforcing undercharge in general. Main part of my work is split into chapters with regards to tax execution by the selling of movable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa