Andrea Hudáčová

Bakalářská práce

Banková únia - Fond na ozdravenie bánk (rezolučný fond)

The Bank Union - The Bank Resolution Fund
Abstract:
Bachelor thesis deals with possible solution to the current crisis in the form of a uniform mechanism for supervision of banks by the European Central Bank. The first chapter is the theoretical definition of work. I focused in on her definition of the banking sector. The second chapter deals with the debt crisis in the euro area, its impact on the banking sector and a uniform surveillance mechanism …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá možným riešením súčasnej krízy v podobe jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami zo strany Európskej centrálnej banky. Prvá kapitola je teoretickým vymedzením práce. Zamerala som sa v nej na vymedzenie bankového sektora. V druhej kapitole sa venujem dlhovej kríze v eurozóne, jej vplyvu na bankový sektor a jednotnému mechanizmu dohľadu Európskej centrálnej banky nad ostatnými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management