Bc. Petra VESELÁ

Diplomová práce

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách

Thermodynamic aspects of temperature dependence of lead(II) and phenol adsorption from aqueous solutions on coals/carbons
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá adsorpčním chováním a následnou termodynamickou analýzou Pb2+ iontů a fenolu z vodných roztoků na dvou typech přírodního uhlí ? oxidačně alterovaném černém uhlí (A), hnědém uhlí (H), a na vzorku aktivního uhlí (HS). Kinetická měření prováděná při 30 °C a 60 °C byla vyhodnocena pomocí časové konstanty ? a kinetických modelů pseudo-prvního a pseudo-druhého řádu lineární …více
Abstract:
This thesis concerns with adsorptive behaviour and consequent thermodynamic analysis of Pb(II) and phenol from aqueous solutions onto two types of natural coal ? oxidative altered bituminous coal (A), subbituminous coal (H), and onto activated carbon (HS). Kinetics measurements were conducted at 30 °C and 60 °C and were evaluated by time constant (?) and by pseudo-first order and pseudo-second order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Petra. Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie pevné fáze

Práce na příbuzné téma