MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.

Disertační práce

Hodnocení dlouhodobých výsledků operačního léčení spondylogenní krční myelopatie pomocí laminoplastiky

Evaluation of a long-term results for surgery treatment spondylotic cervical myelopathy by laminoplasty
Anotace:
Úvod Spondylogenní krční myelopatie (CSM) je nejčastější onemocnění krční míchy. Práce v klinické části zhodnotila dlouhodobé výsledky operačního řešení pomocí open door laminoplastiky. V experimentální části vliv laminoplastiky na stabilitu krční páteře a následné obnovení dvěma typy zadní stabilizace. Byly stanoveny hypotézy. Materiál a metodika Zhodnocen byl soubor 90 pacientů, 60 mužů a 30 žen …více
Abstract:
Background Cervical spondylotic myelopathy (CSM) is the most common disease of the cervical spinal cord. The aim of this thesis is to evaluate the long-term results of a group of CSM patients treated by open-door laminoplasty. The experimental part evaluated the impact of laminoplasty on the stability of the cervical spine and two types of posterior spine stabilization. Hypotheses were set. Material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta