Theses 

Rekultivace jako forma zahlazení důsledků hornické činnosti – Jana Švábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Švábová

Diplomová práce

Rekultivace jako forma zahlazení důsledků hornické činnosti

Reclamation as a Form of Remediation of the Mining Activity Results

Anotace: V předložené práci je zpracován přehled nákladů na sanační a rekultivační činnosti od doby privatizace (resp. vzniku povinnosti vytvářet finanční rezervu) až po dnes a jsou navržena možná úsporná řešení. V první části je nastíněna historie celého rekultivačního procesu. Následně jsou uvedeny základní způsoby a etapy rekultivace, včetně přehledu společností, které se tímto procesem v SHR zabývají. V další části je analyzován konkrétní projekt lokality Vršany VI. Etapa – vnitřní výsypka, ke kterému jsem vytvořila návrh možné finanční úspory. V závěrečné části ukazuji na modelovém příkladě vývoj rekultivačních nákladů v letech 1993 až 2008, spolu s výsledným přehledem uvádím i prognózu vývoje, včetně faktorů ovlivňujících jejich výši.

Abstract: This paper elaborates on compendium of redevelopment activity expenses since the privatisation (or let us say since the beginning of duty to generate financial funds) till this day. There are also an austerity measures proposed.First section outlines the redevelopment process history. Afterwards, the basic redevelopment means and phases are introduced, including the list of corporations engaged with this process in SHR. In the next section, the presentive project from Vršany locality called „6th phase – inner dumping hopper“ is analyzed. Herein I‘ve suggested a prospective financial savings. The final section shows the redevelopment expense progression from 1993 till 2008 based on illustrative example. Moreover, the resulting overview with the progression forecast including the cost factors is presented.

Keywords: sanace, rekultivace, náklady, finanční rezerva, spontánní sukcese, redevelopment, landscape recultivation, expenses, financial funds, spontaneous succession

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Vladimír Drahorád

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz