Theses 

Fenomén druhého bydlení v mikroregionu Konicka – Bc. Marie Venerová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Marie Venerová

Master's thesis

Fenomén druhého bydlení v mikroregionu Konicka

Phenomenon of second homes in Konice micro-region

Abstract: Práce se zabývá fenoménem druhého bydlení v mikroregionu Konicka v kontextu rozvoje venkova. Cílem práce je charakterizovat druhé bydlení jak v českém, tak ve světovém měřítku a vyhodnotit jeho vliv na obce na Konicku. Pro analýzu současného stavu je použit terénní průzkum uskutečněný během zimy a jara 2016. Výsledkem je soubor informací o vlivu chataření a chalupaření na ekonomickou, sociální a environmentální stabilitu území. Diplomová práce v závěru diskutuje problematiku druhého bydlení v souvislosti se zachováním rázu vesnice a porovnává vztahy mezi venkovem a rekreanty na příkladu několika případových studií. Z průzkumu vyplývá, že druhé bydlení se zde dá částečně charakterizovat jako jeden ze stupňů amenitní migrace a především chalupáři mohou přispět k rozvoji obcí tohoto mikroregionu.

Abstract: This diploma thesis analyzes the phenomenon of second homes in Konice micro-region in the context of rural development. Firstly, its goal is to characterize second homes in Czech Republic, on a global scale worldwide and to evaluate the influence of this phenomenon on villages of Konicko. For an analysis of the current state, field research was carried out during winter and spring of 2016. The outcome of this research describes the influence of second housing on the economic, social and environmental stability of the studied area. Lastly, this diploma thesis discusses the topic of second homes and its connection to the maintenance of traditional rural character of the studied villages. Furthermore, it compares the relationships of second home users to their respective villages in several case studies. The results of the research show that second homes can be characterized as being one of the levels of amenity migration and that mainly cottagers could help with the development of villages in this micro-region.

Keywords: chalupaření, chataření, rekreace, rozvoj venkova, Konicko

Keywords: rural development, multiple dwelling, Konicko, recreation

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/44413 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 10:23, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz