Bc. Pavla Škarýdová

Diplomová práce

Firemní identita, image, kultura

Corporate identity, image and culture
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat firemní identitu, kulturu a image společnosti Pekařství a cukrářství Jiří Bláha s.r.o. Jak již název napovídá, tato společnost se zabývá především výrobou a prodejem pečiva a zákusků. Práce se nejprve zabývá teoretickou stránkou firemní identity, image a kultury, ze které následně vyplývá praktická část. V části teoretické jsou podrobněji vysvětleny klíčové …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the corporate identity, culture and image of Pekařství a cukrářství Jiří Bláha s.r.o. The company is mainly focused on a pastry production and its sale. The first part of the thesis, which is the theoretical part, is focused on the corporate identity, culture and image. The theoretical part also deals with the meaning of key words of the thesis, such as the corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škarýdová, Pavla. Firemní identita, image, kultura. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta