Theses 

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka – Ing. Soňa Babánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Soňa Babánková

Bakalářská práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

Market segmentation and customer behavior

Anotace: Téma mé bakalářské práce je segmentace trhu a analýza chování zákazníků. V teoretické části je zohledněna problematika segmentace trhu, jednotlivá segmnetační hlediska a faktory ovlivňující chování zákazníků a s tímto spojené konkurenční prostředí. Praktická část se zaměřuje na automobilový trh konrétně na segmentační strategii společnosti Škoda Auto a.s.. Pomocí sekundárních dat analyzuji jednotlivé segmentační proměnné. Výsledkem je návrh segmentu, který by měl být pro danou firmou atraktivní.

Abstract: Market Segmentation and Customers Behavior Analysis is the topic of my Bachelor Thesis. The theoretical part deals with the problems of market segmentation, various segmentation aspects and factors influencing customer behavior and competition environment related to this segmentation. The practical part focuses on the automotive market segmentation strategy, namely Škoda Auto a.s. Using the secondary data I analyze specific segmentation variables. As a result I propose a segment which would appeal to the given company as an attractive venture.

Klíčová slova: Segmentace trhu, cílený marketing, hlediska segmentace, analýza chování zákazníka, analýza segmentační strategie, životní styl spotřebitele.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz