Ing. Soňa Babánková

Bakalářská práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

Market segmentation and customer behavior
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je segmentace trhu a analýza chování zákazníků. V teoretické části je zohledněna problematika segmentace trhu, jednotlivá segmnetační hlediska a faktory ovlivňující chování zákazníků a s tímto spojené konkurenční prostředí. Praktická část se zaměřuje na automobilový trh konrétně na segmentační strategii společnosti Škoda Auto a.s.. Pomocí sekundárních dat analyzuji jednotlivé …více
Abstract:
Market Segmentation and Customers Behavior Analysis is the topic of my Bachelor Thesis. The theoretical part deals with the problems of market segmentation, various segmentation aspects and factors influencing customer behavior and competition environment related to this segmentation. The practical part focuses on the automotive market segmentation strategy, namely Škoda Auto a.s. Using the secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace