Adéla Stloukalová

Bachelor's thesis

Analýza sekundárního růstu xylému u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) ve dvou porostech různého věku

Analysis of secondary growth of xylem of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in two different age stands
Anotácia:
Analýza sekundárního růstu xylému byla provedena ve vegetačním období roku 2017 na výzkumné ploše Rájec-Němčice. Práce byla zaměřena na kambiální aktivitu a diferenciaci buněk dřeva dvou různověkých porostů. Vzorky byly odebírány v týdenním intervalu pomocí nástroje Trephoru, následně z nich byly vyráběny trvalé preparáty, které byly mikroskopicky vyhodnoceny. Kambiální buňky byly aktivní od konce …viac
Abstract:
The analysis of secondary growth of xylem was carried out during the growth season in 2017 in the research surface of Rájec-Němčice. The work was focused on a cambial activity and a differentiation of wood cells of two different age stands. Samples were taken by Trephor tool at weekly intervals. Subsequently, permanent preparations were produced from them and microscopically evaluated. Cambial cells …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta