Bc. Markéta Železná

Bakalářská práce

Lisabonská smlouva a její dopady na fungování Evropské unie

The Lisabon Treaty and Its Impact on the Function the European Union
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Lisabonskou smlouvou z hlediska jejích dopadů na fungování Evropské unie. Práce především popisuje základní změny vyplývající se vstupem v platnost tohoto dokumentu, ať už v podobě hlasovacího mechanismu Rady Evropské unie, či strukturální změny v institucích Evropské unie. Kromě popisu základních reforem plynoucích z Lisabonské smlouvy, se zde můžeme setkat s vývojem …více
Abstract:
This bachelor work deals with the Lisbon Treaty in terms its impact on the functioning of the European Union. The work mainly describes the the basic changes under the entry into force of this document, whether in the form of voting mechanism, the Council of the European Union, and structural changes in EU institutions. In addition to the description of basic reforms arising from the Lisbon Treaty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zoran Nerandžič
  • Oponent: prof. JUDr. Richard Král, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře