Bc. Gabriela Rykrová

Bachelor's thesis

Pěstounská péče a její finanční ohodnocení

Foster care and its financial valuation
Abstract:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku náhradní rodinné péče, konkrétně na pěstounskou péči v České republice, která v posledních letech prošla změnami v rámci přijaté novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Seznamuje se základní terminologií, představuje druhy pěstounské péče a proces jejího zprostředkování, včetně práv a povinností pěstounů. Větší část práce …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the issue of substitute family care specifically foster care in the Czech Republic which in recent years has undergone changes in the adopted amendment to Act No. 359/1999 Coll., on the social and legal protection of children. It introduces the basic terminology that shows types of foster care and the process of its mediation including the rights and duties of foster …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics