Bc. Darya Verteletskaya

Bakalářská práce

Erotika a sex v reklamních sděleních a jejich etičnost

Erotics and Sex in Advertisement and its Ethical Aspect
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje výzkum a analýzu současných a historických reklamních praktik, konkrétně použití elementů sexu a erotiky v reklamních sděleních. Práce obsahuje teoretická východiska, zejména definice etiky a morálky, stanovení hranice mez etickým a vulgárním obsahem, příklady precedentů neetické a nemorální reklamy v minulosti. Pojednává o historii reklamy v kontextu praktik použití elementů …více
Abstract:
Bachelor thesis includes research and analysis of current and historical advertising practices containing sex and erotic elements in advertising. Thesis includes theoretical background, particularly of ethics and morality, determination and ethical boundaries limits, vulgarity, examples of precedents of unethical and immoral advertising in the past and in the modern ads. It discusses the history of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách