Aneta Hrdinová

Bachelor's thesis

Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Efficiency of communications tools: Committee of Good Will - The Olga Havel Foundation
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat nástroje komunikce ve Výboru dobré vůle -- Nadaci Olgy Havlové (VDV). Teoretická část je zaměřená na charakteristiku neziskového sektoru, nestátní neziskové organizace a jejich formy v České republice a stručné objasnění pojmů týkající se komunikačních nástrojů. Dále se teoretická část zaměřuje na přiblížení poslání VDV, jeho postavení v nadačním sektoru a vypracování …viac
Abstract:
The goal of the bachelor thesis was to analyze communication tools of Committee of Good Will -- The Olga Havel Foundation (OHF). The theoretical part is focused on characteristic of the non-profit sector, non-profit organizations and their forms in Czech Republic and brief declaration of concepts related to the communication tools. Another part of the theoretical chapter is focused on the description …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: Monika Granja
  • Oponent: Antonie Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59150