Radek Folwarczný

Bakalářská práce

Zhodnocení regionálních disparit a regionální politiky EU v Polsku

Evaluation of Regional Disparities and EU Regional Policy in Poland
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou regionálních disparit a regionální politiky Evropské unie. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení regionálních disparit a vývoje regionální politiky Evropské unie na území Polské republiky. První obsahová kapitola představuje základní teorii regionálního rozvoje, regionálních disparit a regionální politiky Evropské unie. Kapitola druhá podává informace o regionálním …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on topic of regional disparities and EU regional policy. Aim of this Bachelor thesis is to evaluate regional disparities and effectiveness of EU regional policy in Poland. First chapter introduces reader to basic theory of regional development, regional disparities and EU regional policy. Second chapter informs reader about regional development of Polish territory and introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Eva Poledníková
  • Oponent: Martina Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva