Bc. Lenka Tarnovská

Bakalářská práce

Analýza suburbanizačních procesů středních Čech

Analysis of Suburbanization Processes in Central Bohemia
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá analýzou suburbanizačních procesů ve středních Čechách, jejich vznikem, příčinami, následky a možnostmi regulace. Práce je doplněna o dvě ukázky obcí postižených suburbanizací. Praktická část obsahuje ocenění bytové jednotky a bytového domu v Praze. Poslední, analytická část bakalářské práce je věnována lokální analýze trhu s nemovitostmi. V této části bakalářské …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with the analysis of suburban processes in Central Bohemia, their origin, causes, consequences, and possibilities of regulation. The work is supplemented with two examples of towns affected by suburbanization. The practical part contains the valuation of a flat and a residential building in Prague. The last, analytical, part of the thesis is dedicated to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Roman Vodný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Kateřina Pašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku