Bc. Ivana FELGENTRÄGEROVÁ

Diplomová práce

Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri

Detection of the toxicity of synthetic dyes using the test by Lemna minor and Vibrio fischeri
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity syntetických barviv, používaných v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na popis teorií barevnosti, třídění syntetických barviv, jejich použití a toxické účinky. Dále je pozornost věnována znečišťování ekosystému, typům účinků toxikantů a ekotoxikologickým biotestům. Důraz je kladen na výhody testu s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri a testu inhibice …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of toxicity of synthetic dyes used in the industry. The theoretical part is focused on the description of the theory of color, classification of synthetic dyes, their use and toxic effects. Attention is also paid to pollution of ecosystem, types of toxic effects and ecotoxicological biotests. Emphasis is focused on the advantages of using a test with luminiscent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013
Zveřejnit od: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FELGENTRÄGEROVÁ, Ivana. Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta