Bc. Jan BASL

Diplomová práce

Využití metody adaptivního síťování pro numerické řešení problémů proudění tekutin

Anotace:
Diplomová práce se zabývá základy adaptivního síťování využitelného při numerickém řešení problémů proudění tekutin. V práci je aplikována metoda konečných diferencí v případě 1D problémů a metoda konečných objemů formulována na nestrukturované čtyřúhelníkové síti v případě 2D problémů. Pro řešení 2D problémů proudění je použit matematický model popsaný nelineárním systémem Eulerových rovnic. Pro aproximaci …více
Abstract:
Diploma thesis presents basics of the adaptive mesh refinement methods, focused on solving numerical problems of the fluid flow. In this thesis, finite difference method is used to solve 1D cases and finite volume method is used to solve 2D cases. To solve 2D cases of the fluid flow, mathematical model of non-linear inviscid fluid flow is implemented, described by Euler's system of equations. Inviscid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASL, Jan. Využití metody adaptivního síťování pro numerické řešení problémů proudění tekutin. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/