Mgr. Libuše Matyášová

Diplomová práce

Postava Golema v současné české literatuře pro děti a mládež

The character of Golem in contemporary literature for children and youth
Anotace:
Matyášová, Libuše. Postava Golema v české literatuře pro děti a mládež vydané po roce 1989. Diplomová práce. Brno : PdF MU, 2012, 124 s. Tématem diplomové práce je postava Golema v literatuře pro děti a mládež vydané po roce 1989. První část se zabývá problematikou Golema z historického a psychologického hlediska a pojetím této postavy u jednotlivých autorů od roku 1847 do současnosti. Druhá část je …více
Abstract:
Matyášová, Libuše. The character of the Golem in czech literature for children and youth published after the year 1989. Master’s thesis. Brno : PdF MU, 2012, 124 p. The topic of the thesis is a character of the Golem in contemporary Czech literature for children and youth published after the year 1989. The first part deals with the issue of Golem from historical and psycholocial views and as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta