Bc. Martina Lachetová

Diplomová práce

Komunikace s pacienty na umělé plicní ventilaci

Communication with patients on artificial lung ventilation
Anotace:
Diplomová práce byla zaměřena na způsoby komunikace sester a dalšího zdravotnického personálu s pacienty na umělé plicní ventilaci na pracovištích intenzivní medicíny. Cílem bylo popsat způsob a průběh komunikace ošetřujícího personálu s pacienty na umělé plicní ventilaci prostřednictvím zúčastněného pozorování.
Abstract:
This thesis is focused on the methods and means of communication between a nurse and other hospital staff and patient, plugged on the artificial lung ventilation at intensive care units. The purpose of this thesis was to describe the way and course of communication between the hospital staff and patients on artificial lung ventilation through participating observation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma