Pavla SKAZÍKOVÁ

Bakalářská práce

Geografická charakteristika mikroregionu Hvozdnice

Geographical characteristic of microregion Hvozdnice
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je představit venkovský mikroregion Hvozdnice se všemi jeho fyzicko-gegografickými a socioekonomickými podmínkami a specifiky a poukázat na vzájemnou provázanost těchto dvou složek a také aktualizovat poslední statistická data o tomto mikroregionu. Pro vypracování práce byla použita literatura, vztahující se k danému mikroregionu a statistická data, vedena Českým statistickým …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to present rural microregion Hvozdnice with all its physical-geogryphical and socio-economic conditions and specifics and examine mutual interdependence of these two components and also update the latest statistical data on the microregion. For creation of the thesis were used literature in relation to the microregion and statistical data, led by the Czech Statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKAZÍKOVÁ, Pavla. Geografická charakteristika mikroregionu Hvozdnice. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta