Jakub KAŇKA

Bakalářská práce

Environmentání dopady pěstování japonského topolu z pohledu emisí skleníkových plynů

Environmental aspects of japan poplar growing - greenhouse gases emissions
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Environmentální dopady pěstování japonského topolu z pohledu emisí skleníkových plynů" je vytvořit obecný přehled o pěstování rychle rostoucích dřevin, konkrétně pak Topolu japonského, literární rešerší. Dalším cílem je zpracovat výzkum zaměřený na vliv jeho pěstování na životní prostředí s ohledem na produkci skleníkových plynů, která je vyjádřena produkcí emisí oxidu uhličitého …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis "Environmental aspects of japan poplar growing - greenhouse gases emissions" is to create a general overview of cultivation of fast-growing woody plants , specifically japan poplar, by literature study. Another objective is to elaborate a research focused on the environmental impact of its cultivation on greenhouse gas production, which is expressed by the production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇKA, Jakub. Environmentání dopady pěstování japonského topolu z pohledu emisí skleníkových plynů. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rvi7cw rvi7cw/2
13. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2019
Bulanova, L.
15. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.