MUDr. Anna Panovská, Ph.D.

Disertační práce

Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie

The treatment and prognosis of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastější leukemií dospělých v západním světě a její klinický průběh je velmi heterogenní. Přibližně polovina pacientů nikdy nedospěje k zahájení terapie, na druhé straně lze definovat úzkou skupinu pacientů s velmi špatnou prognózou bez ohledu na opakované terapie. Základem terapie CLL je v současnosti chemoimunoterapie, jejíž typ volíme s ohledem na biologický …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in the Western World and its course is remarkably heterogenous. Approximately half of CLL patients never require treatment; however, there is a group of patients with a very poor prognosis regardless of repeated therapies. Currently, CLL therapy is predominantly based on a combination of a monoclonal antibody and chemotherapy. But a physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta