Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Disertační práce

Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

Haastabhinaya. Hand gestures in traditional theatre art of India
Anotace:
Disertační práce s názvem Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie se zabývá tradičním indickým herectvím. Zaměřuje se na specifickou formu komunikace herce s divákem – na komunikaci prostřednictvím muder, jež jsou zpravidla charakterizovány jako symbolické pozice rukou. Hlavním cílem disertační práce bylo pojednat o tom, na jakých principech se vyjadřování prostřednictvím muder …více
Abstract:
The thesis entitled Hastabhinaya. Hand gestures in traditional theatre art of India deals with traditional Indian acting style, particularly with hand gestures. Its focus lies in a specific form of actor-spectator communication – the communication carried out with by means of mudras, or symbolic hand positions. The aim of the thesis consists in defining of the principles of this mode of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Eva Stehlíková
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.