Karel MUNDL

Bakalářská práce

Variabilita rozestavení hráčů v přechodových fázích u vybraných týmů na fotbalovém mistrovství Evropy 2016 ve Francii.

Variability disposition of players in the transition phase at selected teams at the soccer European Championship 2016 in France
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá variabilitou rozestavení hráčů fotbalu v přechodových fázích hry. Hlavním cílem práce bylo nepřímým pozorováním provést analýzu zápasů vybraných týmů a graficky zachytit a znázornit rozestavení hráčů v okamžiku zisku míče a při zakončení útoku.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the variability of pitching disposition of the players during the transition stages of the game. The main goal of the work was to perform an analysis of the matches of selected teams by indirect observation and to graphically capture the pitching dispositon of the players at the moment of the getting the ball and when the attacking is completed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUNDL, Karel. Variabilita rozestavení hráčů v přechodových fázích u vybraných týmů na fotbalovém mistrovství Evropy 2016 ve Francii.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport