Mgr. Lenka Sedlačková

Bakalářská práce

Monitorování indukce fytochelatinů v rostlinné tkáňové kultuře vystavené působení toxických těžkých kovů pomocí elektrochemických metod

Monitoring of phytochelatin induction in plant tissue culture exposed to toxic heavy metals using electrochemical techniques
Abstract:
Phytochelatins are short, mostly plant peptides rich in cysteine and synthesised in presence of heavy metals. Their role is to bind the metal and transport its non toxic complex to vacuole. The best inductor of phytochelatins is cadmium. In this thesis, we determine phytochelatins in cell culture of Nicotiana tabacum using electrochemical methods, specifically Brdicka reaction. We tested the various …více
Abstract:
Fytochelatíny sú krátke prevažne rastlinné peptidy bohaté na cysteín vznikajúce v prítomnosti ťažkých kovov. Ich úlohou je vytvoriť s kovom netoxický komplex a dopraviť ho do vakuoly. Najsilnejším induktorom fytochelatínov je kadmium. Táto bakalárska práca sa zaoberá ich stanovením v bunkovej kultúre Nicotiana tabacum elektrochemicky, konkrétne Brdičkovou reakciou. Testované boli možnosti optimalizácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie