Petr HOCH

Bachelor's thesis

Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost

Influence of surface finishes on the PCB solderability
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivy povrchových úprav desek plošných spojů na pájitelnost. Teoretická část je zaměřena na pájitelnost a na vlivy, které pájitelnost ovlivňují. Dále obsahuje základní popis tvorby pájeného spoje, přehled základních druhů pájení, nejpoužívanější metody testování pájitelnosti a přehled povrchových úprav desek plošných spojů. V praktické části je popsán test pájitelnosti …more
Abstract:
This thesis deals with the effects of surface treatment of printed circuit boards on solderability. The theoretical part is focused on solderability and influences that affect solderability. It also includes a basic description of the formation of the solder joint, an overview of the basic types of soldering, the most widely used methods for solderability testing and survey surface finishes PCBs. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hirman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOCH, Petr. Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.