Theses 

Refaktoring v PHP – Jiří Martišek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Jiří Martišek

Master's thesis

Refaktoring v PHP

PHP refactoring

Anotácia: Tato práce se zabývá návrhem metodiky refaktoringu webových aplikací v PHP. Hlavním cílem práce je navrhnout tuto metodiku a ukázat její praktickou aplikaci na reálném projektu. V první kapitole vymezuji cíle, omezení a očekávané přínosy práce. Ve druhé pak uvádím výsledky průzkumu existující literatury na podobná témata. Ve třetí kapitole pak komentuji přístup některých metodik vývoje softwaru k problematice refaktoringu. Ve čtvrté kapitole uvádím obecně známé pachy a přidávám další, obvyklé v PHP. Také si všímám specifik refaktoringu v PHP. V páté kapitole shrnuji požadavky na metodiku, předpoklady jejího použití, její principy a obecné vlastnosti. Dále uvádím doporučený postup refaktoringu webové aplikace, jehož jednotlivé části jsou okomentovány dále v kapitole. Jedná se především o způsob identifikace oblastí k refaktoringu, jejich prioritizace a následně praktik pro samotný refaktoring. V závěru uvádím tipy pro zavedení předkládané metodiky do praxe. V šesté kapitole ukazuji praktickou aplikaci metodiky na reálném projektu. Komentuji jednotlivé kroky provedené dle metodiky a následně postřehy získané při vlastním refaktoringu.

Abstract: This thesis deals with a methodology for PHP web applications refactoring. The main objective is to propose such a methodology, and to apply it on a real project. The first chapter contains objectives, restrictions and contributions of the thesis. The research of the existing literature on similar topics follows in the second chapter. The third chapter comments on selected software development methodologies' approach to refactoring. The fourth chapter describes known code smells, and adds some new ones appearing particularly in PHP. Specifics of PHP refactoring are also described. The fifth chapter deals with the methodology proposal itself. It sums up requirements, deployment assumptions, the methodology principles and general characteristics. The next part contains the recommended procedure of PHP web applications refactoring with its parts commented farther on. These parts are mainly code smells identification techniques, prioritization and finally best practices. The chapter ends with this methodology deployment recommendations. The sixth chapter shows a practical usage of the proposed methodology when refactoring a real web application. The performed steps are explained in terms of the methodology. The chapter closes with observations gained during this refactoring.

Kľúčové slová: refaktoring, kvalita kódu, PHP

Keywords: code quality, PHP, refactoring

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedúci: Jan Mittner
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39364


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 3. 2019 07:05, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz