Judita Hazuzová

Bakalářská práce

Studie dopadů singltrailů Jedovnice na přilehlý region

Studies of impacts of singltrails in Jedovnice on a nearby region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studií dopadů singltrailových stezek Jedovnice na přilehlý region. Analýza byla provedena na základě kvalitativního šetření mezi návštěvníky stezek, provozovatelem stezek a dalšími zainteresovanými stranami. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je zaměřena na popis terénní cyklistiky, její historii, dopady na životní prostředí a na obdobné projekty …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on studies of impacts of singletrails in Jedovnice on a nearby region. The analysis is based on surveys among visitors of singletrails, creator of singletrails and entrepreneurs in the region. Bachelor thesis consists of two main parts. The first part concentrates on the description of mountain biking, history of mountain biking, impacts on environment and similar projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu