Bc. Alina Tóthová

Diplomová práce

Diverzifikácia rizika pri investičnom rozhodovaní s využitím alternatívnych foriem investovania

Risk diversification in investment decision making using the alternative forms of investment
Abstract:
Diploma work describes individual investment philosophies used in the financial markets, compares different investment strategies, analyses investment tools and the model investor portfolio is created at the end of the work. In the theoretical part in chapters one and two of this diploma work is devoted to the analysis of the individual investment philosophies and strategies. The explanation of risks …více
Abstract:
Diplomová práca popisuje jednotlivé investičné filozofie uplatňované na finančných trhoch, porovnáva rôzne investičné stratégie, analyzuje investičné nástroje a v závere je vytvorené modelové portfólio investora. V teoretickej časti, t.j. v prvej a druhej kapitole, je práca zameraná na analýzu jednotlivých investičných filozofií a stratégií. Súčasťou teoretickej časti je aj vysvetlenie rizík súvisiacich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma