Theses 

Individual Professional Practice in the Company – Patrik Kubíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Patrik Kubíček

Bakalářská práce

Individual Professional Practice in the Company

Individual Professional Practice in the Company

Anotace: Tato bakalářská práce popisuje řešení nazvané DSR, na kterém jsem se v rámci absolvování své odborné individuální praxe vývojářsky podílel ve firmě ABB od úplného zavedení projektu až po jeho vypuštění do pilotního provozu. Mou hlavní náplní byl vývoj desktopové aplikace (DSR Assistenta) za využití technologie WPF, dále DSR WebAPI s použitím Entity Frameworku a webového klienta (DSR Portal) v jazyce Angular 5. V úvodní kapitole popisuji obchodní činnost firmy ABB, své umístění v oddělení vývoje software a účel řešení DSR. Dále se zaměřuji na popis práce s daty, použitých technologií a zvolených způsobů implementace některých částí na kterých jsem pracoval a z nichž jsem získal své první skutečné profesní zkušenosti v oboru. V kapitole 5 píši o spontánním projektu DSR Designer a poté zkrátka o problémech, které se objevily po nasazení aplikací do provozu. Nakonec hodnotím sovu práci v týmu a píši o aplikovaných způsobech programování a jeho řízení, a činnostech, které příliš s programováním nesouvisí, ale jsou při něm nezbytné.

Abstract: This bachelor thesis describes the solution called DSR which I've developed during my individual professional practice in ABB company and how I've gone through the whole life-cycle of the solution from its creation to the pilot release. The main subject of my work was the desktop client (DSR Assistant) - WPF application, DSR WebAPI implementing Entity Framework and web client (DSR Portal) written in Angular 5. The first chapter describes the company, my position in the software department and the reasons behind DSR. Further in the thesis I write about data processing, used technologies and patterns chosen for implementation of the solution which became the first professional experiences of mine in the field of IT. In chapter 5 I describe the spontaneous project of DSR Designer and next about the issues that rose after the release. In the end I evaluate my work in the team, write about the application of agile software development and management and other important non-programming activities.

Klíčová slova: ABB, C#, Databáze, Dataset, PDF Dokumenty, Report, Serializace, WPF, XML

Keywords: ABB, C#, Database, Dataset, PDF Documents, Report, Serialization, WPF, XML

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eliška Ochodková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz