Adam Baronik

Bakalářská práce

Štát ako subjekt medzinárodného verejného práva

State as the subject of public international law
Abstract:
BARONIK, Adam: State as a subject of public international law. [Bachelor thesis]. Banking Institute, College of Prague, Foreign College of Banská Bystrica. Department of Economic, Pricing, Social sciences and Law, Supervisor: JUDr. Donovalová Katarína. Year of defense: 2015. Number of pages: Bachelor thesis deals with international law. Special emphasis on the state as a subject of international law …více
Abstract:
BARONIK, Adam: Štát ako subjekt medzinárodného verejného práva. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Donovalová Katarína. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: . Bakalárska práca sa zaoberá problematikou medzinárodného práva. Osobitný dôraz kladie na štát ako subjekt …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Katarína Donovalová
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK