Petra DOLEŽALOVÁ

Bakalářská práce

Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost

Traffic education as effect previous traffic accident frequency
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dopravní výchovu a její úroveň na základních školách v Bohumíně. Hlavním cílem je analýza úrovně dopravní výchovy jako jevu, který by měl předcházet dopravní nehodovost a působit zejména výchovně a preventivně. Práce je rozdělena na část teoretickou zaměřenou na seznámení s problémem dopravní výchovy a dopravní nehody a část výzkumnou, která se zabývá názorem učitelů …více
Abstract:
The main topic of this thesis is traffic education and the level of this education in primary schools in Bohumín. The main aim of this thesis is analysis of the level of traffic education as a phenomenon that should prevent to traffic accidents and causing particularly educational and preventive. The thesis has two parts, theoretical and research. The theoretical part focuses on problems of traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012
Zveřejnit od: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 4. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pátra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Petra. Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace