Bc. Michal Šíma

Diplomová práce

Mediální reprezentace Islámského státu v Mladé frontě Dnes

Media representation of the Islamic State in Mladá fronta Dnes
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá mediální reprezentací tzv. Islámského státu v deníku Mladá fronta Dnes. Cílem práce je popsat, analyzovat a interpretovat strategii konstruování mediálního obrazu Islámského státu, událostí, aktérů a vztahů s tematikou souvisejících. K dosažení cíle práce a získání odpovědí na výzkumné otázky byla zvolena metoda kritické diskurzivní analýzy v pojetí Normana Fairclougha, …více
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the media representation of the so-called Islamic State in daily Mladá fronta Dnes. Our aim is to describe, analyse and interpret a strategy of construction the media image of the Islamic State and thematically close events, participants and relationships. To accomplish our aim we have chosen the method of Norman Farclough’s critical discourse analyses which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Johana Kotišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií