Bc. Andrea Ječmínková

Bakalářská práce

Music and Songs in Adult ESL Teaching

Music and Songs in Adult ESL Teaching
Anotace:
Tato práce se zabývá použitím hudby a písniček ve výuce dospělých a jejich přínosem pro rozvoj výslovnosti a poslechových schopností. Jako možné využití populární hudby je zde porobněji zkoumána rapová hudba, která díky své rytmičnosti poskytuje zábavný a efektivní nástoj k procvičování výše zmíněných komunikačních dovedností.
Abstract:
This thesis deals with the use of music and songs in the adult ESL classroom and their contribution to the development of pronunciation and listening skills of adult learners. In further detail, rap music is explored. This kind of popular music, thanks to its rhythm, provides an entertaining and effective tool for the practice of above mentioned communicating skills.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura