Adéla Lepšová

Bakalářská práce

Úloha sestry v primární péči v oblasti očkování

The Role of a Nurse in the Immunisation Primary Care
Anotace:
LEPŠOVÁ, Adéla. Úloha sestry v primární péči v oblasti očkování. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. Praha. 2020. 73 stran. Cílem naší práce je vysvětlit úlohu všeobecných a dětských sester v oblasti očkování v primární péči, zjistit jejich gramotnost a taktéž gramotnost rodičů v této oblasti. Teoretická část …více
Abstract:
LEPŠOVÁ, Adéla. The Role of a Nurse in the Immunisation Primary Care. Medical College. Bachelor (Bc.). Supervisor: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. Prague. 2020. 73 pages. The objective of this thesis is to explain the task of a general and children’s nurse in primary care in the field of vaccination, determine their literacy and parental literacy in this field as well. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. Miloš Velemínský, , CSc., dr.h.c
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická