Ing. Nela Wiśniewská

Bakalářská práce

Aktivity Evropské investiční banky v Africe

Activities of European Investment Bank in Africa
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aktivitami Evropské investiční banky v Africe. Popisuje rozvojovou pomoc této instituce i Evropské unie v afrických, karibských a tichomořských zemích a věnuje se podpoře malých a středních podniků, a to zejména v Keni. Z důvodu velmi stručných veřejně přístupných informací o projektech a nedostatku odborných článků a literatury, je poslední část práce věnována transparentnosti …více
Abstract:
This thesis deals with activities of the European Investment Bank in Africa. It describes development activities of this institution and the European Union in Africa, Caribbean and Pacific and its support of small and medium-sized enterprises, especially in Kenya. Due to very brief publicly available information on the projects and the lack of scholarly articles and literature, the last part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Rosenberg
  • Oponent: Ing. Veronika Končíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta