Theses 

Osobnost učitele dospělých – Dagmar Vechterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Dagmar Vechterová

Bakalářská práce

Osobnost učitele dospělých

The personality of the teacher of adult learners

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá osobnosti učitele dospělých. Jedná se o práci v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie. Práce je tvořena třemi hlavními oddíly. První část je zaměřena na popis základních pojmů vztahujících se k tématu bakalářské práce (osobnost učitele, jeho role ve společnosti a obecné předpoklady k výkonu jeho profese). Druhá část se zabývá osobnosti a profilem učitele vzdělávání dospělých. Ve třetí části se podrobněji věnuji odlišnostem ve vzdělávání dospělých a vzdělávání dětí.

Abstract: This bachelor thesis introduces the personality of the teacher of adult learners. It is based on the knowledge of pedagogy and educational psychology. The thesis consists of three main parts. The first part is focused on description of the key concepts related to the topic of this thesis (the personality of the teacher, teacher's role in society and the general conditions for the exercise of his profession). The second part deals with the personality and profile of the teacher in adult education. The third part is focused on the differences between teaching adults and teaching children.

Klíčová slova: osobnost učitele, autorita učitele, kompetence učitele, andragogika, vzdělávání dospělých lektor, motivace, výchova teacher´s personality, teacher's authority, teacher's competences, andragogy, adult education, lector, motivation, upbringing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:16, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz