Dagmar Vechterová

Bakalářská práce

Osobnost učitele dospělých

The personality of the teacher of adult learners
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá osobnosti učitele dospělých. Jedná se o práci v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie. Práce je tvořena třemi hlavními oddíly. První část je zaměřena na popis základních pojmů vztahujících se k tématu bakalářské práce (osobnost učitele, jeho role ve společnosti a obecné předpoklady k výkonu jeho profese). Druhá část se zabývá osobnosti a profilem učitele vzdělávání …více
Abstract:
This bachelor thesis introduces the personality of the teacher of adult learners. It is based on the knowledge of pedagogy and educational psychology. The thesis consists of three main parts. The first part is focused on description of the key concepts related to the topic of this thesis (the personality of the teacher, teacher's role in society and the general conditions for the exercise of his profession …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College