Tomáš Halouzka

Bakalářská práce

Zdravotnická záchranná služba jako pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění

Emergency Medical Services as a Workplace with a Higher Risk of Infectious Diseases
Anotace:
Bakalářská práce rozebírá zdravotnickou záchrannou službu jako pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění. Popisuje protiepidemická opatření v jejím provozu, analyzuje nejvýznamnější rizika přenosu infekcí při práci výjezdových skupin. V souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR se zaměřuje na infekční nákazy s nejvyšším potenciálem nozokomiálního šíření a jejich prevenci …více
Abstract:
This bachelor's thesis analyses the emergency medical services as a workplace with a higher risk of infectious diseases. The thesis describes anti-epidemic measures during operation and analyses the most significant transmission risks during the work of EMS personnel. In connection with the current epidemiological situation in the Czech Republic, it focuses on infectious diseases with the highest potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta