Tomáš Halouzka

Bachelor's thesis

Zdravotnická záchranná služba jako pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění

Emergency Medical Services as a Workplace with a Higher Risk of Infectious Diseases
Abstract:
Bakalářská práce rozebírá zdravotnickou záchrannou službu jako pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění. Popisuje protiepidemická opatření v jejím provozu, analyzuje nejvýznamnější rizika přenosu infekcí při práci výjezdových skupin. V souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR se zaměřuje na infekční nákazy s nejvyšším potenciálem nozokomiálního šíření a jejich prevenci …more
Abstract:
This bachelor's thesis analyses the emergency medical services as a workplace with a higher risk of infectious diseases. The thesis describes anti-epidemic measures during operation and analyses the most significant transmission risks during the work of EMS personnel. In connection with the current epidemiological situation in the Czech Republic, it focuses on infectious diseases with the highest potential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta