Theses 

Výrobní zařízení na vodní pohon v povodí Smědé. Obraz vývoje ve fondech Okresního úřadu Frýdlant a velkostatku Frýdlant – Bc. Petr Freiwillig

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Petr Freiwillig

Diplomová práce

Výrobní zařízení na vodní pohon v povodí Smědé. Obraz vývoje ve fondech Okresního úřadu Frýdlant a velkostatku Frýdlant

Water powered manufacturing plants in the basin of the river Smědá. The outline of the development in the funds of District Authority of the town of Frýdlant and Country Estate of Frýdlant.

Anotace: V diplomové práci jsou shrnuty výsledky archivního a terénního průzkumu historických výrobních zařízení na vodní pohon v povodí řeky Smědé ve Frýdlantském výběžku. Kromě jejich výčtu a popisu je věnována pozornost zejména vzájemným vztahům v čase a prostoru, vývojovým tendencím a dochovaným stavebním reliktům vodních děl a výrobních budov. Práce je vybavena rozsáhlým obrazovým doprovodem v podobě současných i historických fotografií, map a množství dobovývh stavebních plánů.

Abstract: This diploma thesis summarizes the results of the archive and field research of the historical water powered manufacturing plants located in the basin of the river Smědá in the Frýdlant District (Frýdlantský výběžek). Along with their enumeration and description the attention is also paid mainly to the mutual time and space relationships, trends in the development and preserved construction relicts of water equipment and manufacturing plants. The thesis is accompanied with an extensive visual material of contemporary and also historical photos, maps and an amount of period structural plans.

Klíčová slova: Dějiny techniky, vodní mlýn, průmysl, Frýdlantsko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. arch. Tomáš Šenberger

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Freiwillig, Petr. Výrobní zařízení na vodní pohon v povodí Smědé. Obraz vývoje ve fondech Okresního úřadu Frýdlant a velkostatku Frýdlant. Liberec, 2012. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz