Jana KANAJLOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta se syndromem diabetické nohy, zaměřený na chirurgickou léčbu.

Nursing process for clients with diabetic foot syndrome, focusing on surgical treatment.
Anotace:
Práce je zaměřena na ošetřovatelský proces u klientů se syndromem diabetické nohy, kteří podstupují chirurgickou léčbu tohoto syndromu. Práce popisuje problematiku syndromu diabetické nohy a zároveň je zde popsán ošetřovatelský proces, který je zaměřen na elementární potřeby klientů, kteří podstupují chirurgický zákrok v souvislosti s tímto onemocněním. Výzkumná část je zaměřena na poskytování ošetřovatelské …více
Abstract:
This thesis is focused on nursing process in clients with diabetic foot syndrome, that undergo surgery treatment. The thesis describes diabetic foot syndrome problems and nursing process, that is aimed on client´s elemental needs. Research part is aimed on administration of nursing care.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Petr Opletal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANAJLOVÁ, Jana. Ošetřovatelský proces u klienta se syndromem diabetické nohy, zaměřený na chirurgickou léčbu.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra