Jana KANAJLOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta se syndromem diabetické nohy, zaměřený na chirurgickou léčbu.

Nursing process for clients with diabetic foot syndrome, focusing on surgical treatment.
Abstract:
Práce je zaměřena na ošetřovatelský proces u klientů se syndromem diabetické nohy, kteří podstupují chirurgickou léčbu tohoto syndromu. Práce popisuje problematiku syndromu diabetické nohy a zároveň je zde popsán ošetřovatelský proces, který je zaměřen na elementární potřeby klientů, kteří podstupují chirurgický zákrok v souvislosti s tímto onemocněním. Výzkumná část je zaměřena na poskytování ošetřovatelské …more
Abstract:
This thesis is focused on nursing process in clients with diabetic foot syndrome, that undergo surgery treatment. The thesis describes diabetic foot syndrome problems and nursing process, that is aimed on client´s elemental needs. Research part is aimed on administration of nursing care.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: MUDr. Petr Opletal, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KANAJLOVÁ, Jana. Ošetřovatelský proces u klienta se syndromem diabetické nohy, zaměřený na chirurgickou léčbu.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Institute of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nursing