Bc. Ladislav Pařil

Bachelor's thesis

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je porovnávání pohledů na alternativní náklady a vyhodnocení metod jejich zjišťování. První část je věnována teoretickému vymezení problematiky. Druhá část práce se již věnuje konkrétním výpočtům alternativních nákladů a porovnání výsledků posuzované společnosti. Závěrem je hodnocení společnosti v jednotlivých letech.
Abstract:
The purpose of this bachelor´s thesis is to compare views of opportunity costs and to evaluate methods of costs acquisition. The first part is addressed to the theoretical specification of the problems. The second part is related to a concrete calculation of opportunity costs and to the comparison of results of the reviewed company. The conclusion is an evaluation of the company in individual years …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Management