Bc. Ilona Šikulová

Master's thesis

Názvy filmových děl v ruštině a češtině (strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)

Film Titles in Russian and Czech Language (structural-semantic and sociolinguistic analysis)
Abstract:
Magisterská diplomová práce s názvem „Názvy filmových děl v ruštině a češtině (strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)“ se zabývá tematickým a jazykovým rozborem názvů filmových děl ruské a české kinematografie.Hlavním cílem práce je vysledovat shody a rozdíly ve způsobech tvorby ideonym v oblasti filmového umění v ruském a českém jazykovém prostředí, a to jak z obecného hlediska tematického …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to trace similarities and differences in the way ideonyms are created in the area of filmmaking. It focuses on the Russian and Czech language environment while taking into consideration the general thematic and cultural-historical (aspect) as well as the onomastic point of view.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta