Bc. Ilona Šikulová

Master's thesis

Názvy filmových děl v ruštině a češtině (strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)

Film Titles in Russian and Czech Language (structural-semantic and sociolinguistic analysis)
Anotácia:
Magisterská diplomová práce s názvem „Názvy filmových děl v ruštině a češtině (strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)“ se zabývá tematickým a jazykovým rozborem názvů filmových děl ruské a české kinematografie.Hlavním cílem práce je vysledovat shody a rozdíly ve způsobech tvorby ideonym v oblasti filmového umění v ruském a českém jazykovém prostředí, a to jak z obecného hlediska tematického …viac
Abstract:
The main aim of this thesis is to trace similarities and differences in the way ideonyms are created in the area of filmmaking. It focuses on the Russian and Czech language environment while taking into consideration the general thematic and cultural-historical (aspect) as well as the onomastic point of view.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta